www.Drogeriq.com Смеси здраве и удоволствие!
Начало Лекарства Болка Опорно-двигателна система Fortex Артрон А при остеоартрит 1500 мг х20 сашета

Fortex Артрон А при остеоартрит 1500 мг х20 сашета

2930 лв.

В наличност

За лечение на симптомите на остеоартрит, например болка и ограничение на функциите на ставите

 

  • Подходящ за:
    Възрастни

Бърза поръчка без регистрация

Само попълнете 2 полета
Ние ще се свържем с вас в рамките на работния ден.
  • 000693
  • 0.100 кг
( 1 )

Fortex Артрон А при остеоартрит 1500 мг х20 сашета

 

 

Листовка: информация за пациента

АРТРОН А 1500 mg прах за перорален разтвор в саше

ARTRON А 1500 mg powder for oral solution in sachet

Глюкозаминов сулфат

Glucosamine sulfate

 

 

Прочетете внимателно цялата листовка, преди да започнете да приемате това лекарство, тъй като тя съдържа важна за Вас информация.

Винаги приемайте това лекарство точно както е описано в тази листовка или както Ви е казал Вашият лекар или фармацевт.

Запазете тази листовка. Може да се наложи да я прочетете отново.

Ако се нуждаете от допълнителна информация или съвет, попитайте Вашия фармацевт.

Ако получите някакви нежелани реакции, уведомете Вашия лекар или фармацевт. Това включва и всички възможни нежелани реакции, неописани в тази листовка. Вижте точка 4.

Ако след 2-3 месеца не се чувствате по-добре или състоянието Ви се влоши, трябва да потърсите лекарска помощ.

 

 

Какво съдържа листовката на Fortex Артрон А при остеоартрит 1500 мг х20 сашета

 

1. Какво представлява АРТРОН А и за какво се използва

2. Какво трябва да знаете, преди да приемете АРТРОН А

3. Как да приемате АРТРОН А

4. Възможни нежелани реакции

5. Как да съхранявате АРТРОН А

6. Съдържание на опаковката и допълнителна информация

 

1. Какво представлява АРТРОН А и за какво се използва

 

 

АРТРОН А съдържа глюкозаминов сулфат, който принадлежи към нестероидните противовъзпалителни и противоревматични лекарствени средства.

 

АРТРОН А се използва за лечение на симптомите на остеоартрит, напр. болка и ограничение на функциите на ставите.

 

Ако след 2-3 месеца не се чувствате по-добре или състоянието Ви се влоши, трябва да потърсите лекарска помощ.

 

 

2. Какво трябва да знаете, преди да приемете АРТРОН А

 

 

Не приемайте АРТРОН А, ако сте алергични към:

 

глюкозамин или към някоя от останалите съставки на това лекарство (изброени в точка 6);

черупки от мекотели, тъй като активното вещество (глюкозамин) представлява екстракт от черупки от мекотели.

Предупреждения и предпазни мерки:

Говорете с Вашия лекар или фармацевт, преди да приемете АРТРОН А, ако:

 

страдате от астма. Приемането на глюкозамин може да влоши симптомите на астма;

страдате от нарушен глюкозен толеранс (състояние, предшестващо захарен диабет). Препоръчително е да следите нивата на кръвната си захар преди започване на лечението и на редовни интервали по време на лечението с глюкозамин;

имате намалена чернодробна и/или бъбречна функция.

 

Други лекарства и АРТРОН А:

 

Информирайте Вашия лекар или фармацевт, ако приемате, наскоро сте приемали или е възможно да приемете други лекарства.

 

Особено важно е да информирате Вашия лекар или фармацевт, в случай че приемате:

 

антикоагуланти (лекарства за разреждане на кръвта), като варфарин и аценокумарол. Действието на антикоагулантите може да се засили, когато те се прилагат едновременно с глюкозамин;

тетрациклинови антибиотици.

Стероидни, нестероидни болкоуспокояващи или противовъзпалителни лекарствени продукти може да се приемат заедно с АРТРОН А.

 

АРТРОН А с храни, напитки и алкохол:

АРТРОН А е препоръчително да се приема по време на хранене.

Бременност, кърмене и фертилитет:

Ако сте бременна или кърмите, смятате, че може да сте бременна, или планирате бременност, посъветвайте се с Вашия лекар или фармацевт преди употребата на това лекарство.

АРТРОН А не трябва да се приема по време на бременност и кърмене.

Шофиране и работа с машини:

Няма установени значими ефекти, които да намаляват способността за шофиране и работа с машини. Ако настъпи главоболие, сънливост, уморяемост, замайване или зрителни нарушения, не трябва да шофирате или да работите с машини.

 

 

АРТРОН А съдържа:

 

сорбитол (Е 420). Сорбитолът може да причини стомашно-чревно неразположение и слабо изразено слабително действие;

натрий. Това лекарство съдържа 161 mg натрий (основна съставка на готварската / трапезната сол) във всяко саше. Това количество е еквивалентно на 8 % от препоръчителния максимален дневен хранителен прием на натрий за възрастен.

 

 

3. Как да приемате АРТРОН А

 

 

Винаги приемайте това лекарство точно както е описано в тази листовка или както Ви е казал Вашият лекар или фармацевт. Ако не сте сигурни в нещо, попитайте Вашия лекар или фармацевт.

 

Препоръчителната доза е:

Възрастни:

Съдържанието на едно саше, разтворено в чаша вода, се приема веднъж дневно, препоръчително по време на хранене.

Глюкозамин не е показен за лечение на остри болки. Облекчаване на симптомите (особено облекчаването на болката) не се очаква по-рано от няколко седмично приложение, а в някои случаи и повече. Ако след 2-3 месеца не се почувства облекчаване на симптомите, продължаването на лечението с глюкозамин трябва да се преосмисли.

 

Пациенти в старческа възраст:

Не се налага промяна на дозата.

Пациенти с нарушена бъбречна и / или чернодробна функция:

При пациенти с нарушена бъбречна и/или чернодробна функция не може да се даде препоръка за дозиране, тъй като не са провеждани клинични проучвания.

Употреба при деца и юноши:

АРТРОН А не трябва да се приема от деца и юноши под 18-годишна възраст.

Ако сте приели повече от необходимата доза АРТРОН А:

Ако сте приели повече АРТРОН А, отколкото Ви е предписано, Вие трябва незабавно да се свържете с Вашия лекар или фармацевт.

Ако сте пропуснали да приемете АРТРОН А:

Не вземайте двойна доза, за да компенсирате пропуснатата доза. Приемете следващата доза, както е планирано.

Ако сте спрели приема на АРТРОН А:

Ако имате някакви допълнителни въпроси, свързани с употребата на това лекарство, попитайте Вашия лекар или фармацевт.

 

 

4. Възможни нежелани реакции

 

 

Както всички лекарства, това лекарство може да предизвика нежелани реакции, въпреки че не всеки ги получава.

 

Нежеланите реакции се класифицират по системо-органни класове и по честота по следния начин: много чести (≥ 1/10), чести (≥ 1/100 до < 1/10), нечести (≥ 1/1 000 до < 1/100), редки (≥ 1/10 000 до <1/1000), много редки (≤ 1/10 000), с неизвестна честота (от наличните данни не може да бъде направена оценка).

 

Чести: главоболие, сомнолентност, умора, диария, запек, гадене, коремна болка, нарушено храносмилане.

Нечести: еритема (зачервяване на кожата), сърбеж, кожен обрив.

С неизвестна честота: алергични реакции, замайване, зрителни нарушения, косопад.

Съобщаване на нежелани реакции:

Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар или фармацевт. Това включва всички възможни неописани в тази листовка нежелани реакции. Можете също да съобщите нежелани реакции директно чрез:

 

Изпълнителната агенция по лекарствата,

ул. Дамян Груев № 8,

1303 София,

тел. +359 2 8903417,

уебсайт: www.bda.bg.

 

Като съобщавате нежелани реакции, можете да дадете своя принос за получаване на повече информация относно безопасността на това лекарство.

 

 

 

5. Как да съхранявате АРТРОН А

 

 

Да се съхранява на място, недостъпно за деца.

Не използвайте това лекарство след срока на годност, отбелязан върху картонената опаковка и сашето. Срокът на годност отговаря на последния ден от посочения месец.

Не използвайте това лекарство, ако забележите видими белези на нарушаване на качеството на продукта.

Не изхвърляйте лекарствата в канализацията или в контейнера за домашни отпадъци. Попитайте Вашия фармацевт как да изхвърляте лекарствата, които вече не използвате. Тези мерки ще спомогнат за опазване на околната среда.

 

 

6. Съдържание на опаковката и допълнителна информация

 

 

Какво съдържа АРТРОН А

Активното вещество е: глюкозаминов сулфат 1500 mg. Едно саше съдържа глюкозаминов сулфат - натриев хлорид 1884 mg, еквивалентно на глюкозаминов сулфат 1500 mg и натриев хлорид 384 mg.

Помощни вещества са: сорбитол (Е 420), лимонена киселина, натриев цикламат, аромат малина (ароматизиращи вещества, царевичен малтодекстрин, арабска гума).

Как изглежда АРТРОН А и какво съдържа опаковката:

АРТРОН А представлява бял до почти бял прах с аромат на малина, в саше, съдържащо 1 доза. Всяка опаковка съдържа 20 сашета и листовка за пациента.

 

Притежател на разрешението за употреба и производител:

Фортекс Нутрасютикалс ООД, България.

 

Дата на последно преразглеждане на листовката: Август 2018 г.

 

Разгледайте всички продукти за подпомагане на опорно-двигателната система предлагани от Дрогерия ком

  • Подходящ за:
    Възрастни

Блог статии

Болка в гърлото - Кажете стоп със Софтинал спрей

16 Окт 2023
Болка в гърлото - Кажете стоп със Софтинал спрей Прополисов спрей за гърло Софтинал допринася за подобряване състоянието на гърлото и респират...

Болест на Kyrle

06 Сеп 2023
Болест на Kyrle Болестта на Kyrle, известна също като синдром на Kyrle или хиперкератоза фоликуларис и парафоликуларис при cutem penetrans, е рядко...

Подкожна мастна некроза на новороденото

06 Сеп 2023
Подкожна мастна некроза на новороденото Некрозата на подкожната мастна тъкан на новороденото (SFNN) е рядко и доброкачествено състояние, което зася...

Acrokeratosis Verruciformis

06 Сеп 2023
Acrokeratosis Verruciformis Acrokeratosis verruciformis, известна още като „болест на Darier-White на дланите и ходилата“, е рядко генетично кожно...